Kwaliteitsrapport 2022 Wonen & Dagbesteding

Kwaliteitsrapport Wonen & Dagbesteding 2022

Op 30 mei is het Kwaliteitsrapport van Wonen en Dagbesteding over 2022 verschenen. In het rapport kun je lezen hoe we het afgelopen jaar hebben gewerkt aan waardevolle zorg, het realiseren van een orthocommunicatief klimaat en hoe we zo goed mogelijk proberen aan te sluiten bij de wensen en behoeften van onze cliënten en hun naasten.

Een ‘betekenisvol leven’, ‘fijn werk’ en ‘verbinding’ zijn belangrijke thema’s in onze werkzaamheden binnen Wonen en Dagbesteding. Deze thema’s komen dan ook terug in het rapport, waarbij per thema gekeken is naar wat gaat goed en wat kan beter? Naast de toevoeging van reacties van belangrijke stakeholders komt de samenwerking met Deelkracht meer naar voren en belicht het rapport ook beter de verschillende cliëntgroepen die bij Kentalis wonen: neem eens een kijkje bij de verhalen van Hugo, Patrick of Sriyani.

Tot slot wordt ook stilgestaan bij onvrijwillige zorg en de Wet zorg en dwang. Meer informatie over onvrijwillige zorg is te lezen in deze toelichting.