Onderzoekers Kentalis schrijven nieuw boek: Taal in het kwadraat

Boek: Taal in het kwadraat

Deze week verscheen het boek Taal in het kwadraat, geschreven door vier onderzoekers van Kentalis. Het boek biedt de laatste actuele inzichten hoe we kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) beter toerusten voor gelijkwaardige participatie in de samenleving.  En hoe we de wereld zo kunnen ontwerpen dat deze ook voor kinderen met TOS toegankelijk is.

Vanuit een neuropsychologische bril

Onze samenleving wordt steeds sneller en taliger. We zien dat veel kinderen met TOS grote problemen hebben in de interactie met anderen. Sommige kinderen zijn onzeker en teruggetrokken, anderen worden snel boos. Vaak hebben ze moeite met het aangaan en onderhouden van vriendschappen. Kinderen met TOS zitten dan ook vaak niet lekker in hun vel. Wat hebben kinderen met TOS van ons nodig om de taal, de communicatieve vaardigheden en de cognitieve vaardigheden te verwerven die zij nodig hebben om zichzelf en de wereld te leren begrijpen en zich met anderen te kunnen verbinden? Voor een antwoord op deze vraag kijkt Taal in het kwadraat door een neuropsychologische bril naar kinderen met TOS. Gedrag wordt ontrafeld in termen van (innerlijke) taal, executief functioneren, Theory of Mind en omgevingsfactoren.

Het boek is geschreven door vier onderzoekers van Kentalis: Constance Vissers, Jet Isarin, Daan Hermans en Ina Jekeli. De voorbeelden uit dit boek zijn een inspiratiebron voor iedereen die werkt met kinderen met TOS.  

Boek: Taal in het kwadraat (afbeelding)

Waar is het boek te bestellen?

Taal in kwadraat kost € 24,95 en is te bestellen via uitgeverij Pica.