Samenwerking Noorderpoort en Kentalis: aan de slag met gebaren in opleiding

Keuzedeel Gebaren

Dit schooljaar zijn Noorderpoort en Kentalis in Groningen een waardevolle samenwerking aangegaan. Ze hebben het keuzedeel Nederlands met ondersteuning van Gebaren ontwikkeld. Een mooi initiatief waarbij het aanleren van gebaren en inclusie centraal staan. Door deze samenwerking krijgen studenten de kans om te leren communiceren met verschillende doelgroepen. Derdejaars studenten (Persoonlijk) Begeleider maatschappelijke zorg van Noorderpoort zijn erg enthousiast over het keuzedeel, de animo is dan ook groot.

Hoe begon het?

Voorlichter Styn Idsardi van Kentalis startte het idee samen met docent Harmjan Veenstra, docent bij Noorderpoort aan de Verlengde Visserstraat. Ze peilden de interesse onder 100 studenten om gebaren te leren en meer te weten te komen over communicatie met cliënten en leerlingen met een auditieve of communicatieve beperking. Maar liefst 83% van de studenten reageerde enthousiast. Daarom is een keuzedeel van 14 lessen ontwikkeld, geïnspireerd op het eerder ontwikkelde Keuzedeel Kennismaking met Gebaren door NmG docenten van Kentalis de Cirkelboog in Enschede en het ROC Twente. In september begonnen 18 studenten aan het keuzedeel. Wegens succes is dit voorjaar een tweede keuzedeel gestart, dit keer met 25 studenten.

Wat leren de studenten?

De lessen richten zich op gebaren waar iedereen dagelijks mee te maken krijgt, zoals werken, eten, kleding en emoties. Studenten leren hoe ze communiceren met verschillende cliënten in bijvoorbeeld de ouderenzorg, gehandicaptenzorg of de psychiatrie. Ook krijgen ze inzicht in de doelgroepen van Kentalis, zoals mensen met gehoorverlies, met een communicatieve meervoudige beperking (CMB) of een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Hoe ga je om met iemand met CMB? En hoe pas je je communicatie aan wanneer iemand een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft?

Studenten enthousiast

Een ervaringsdeskundige van Kentalis, zelf doof, gaf een gastles waarbij studenten vragen moesten stellen met behulp van gebaren. Na 16 weken ondergedompeld te zijn geweest in gebaren en de dovencultuur lieten de studenten middels een eindgesprek in het NmG (Nederlands met gebaren) zien dat ze gesproken zinnen kunnen ondersteunen met gebaren. Noorderpoort-student Jonathan is enthousiast over het keuzedeel: “Hoe fijn is het als je een doof persoon tegenkomt - op straat, in je klas of omgeving - en dat je dan gewoon ‘hallo’ kan zeggen of ‘hoe gaat het met jou’?”

Praktijkervaring

Op dit moment lopen negen Noorderpoort-studenten stage bij Kentalis. De studenten kunnen hun gebaren direct inzetten in de praktijk en zodoende de leerlingen en cliënten van Kentalis in hun eigen taal aanspreken.

Toekomst

Het doel is om het keuzedeel Nederlands met ondersteuning van Gebaren in het schooljaar 2024/2025 breed aan te bieden, zodat ook studenten van andere opleidingen binnen het Noorderpoort kunnen deelnemen. Want of je nu in de horeca werkt, automonteur bent of kapster, de kans dat je iemand tegenkomt met gehoorproblematiek, met TOS of een communicatief meervoudige beperking, is groot. Ongeveer 1,5 miljoen mensen zijn doof of slechthorend en bij 1 op de 20 is sprake van TOS. Wil je meer weten over Kentalis of Noorderpoort? Kijk op www.kentalis.nl of www.noorderpoort.nl.