Sector Audiologische Centra behaalt certificaat NEN7510 voor veilig omgaan met informatie

Ontvangst certificaat

Bij Kentalis vinden we het belangrijk dat we de veiligheid van onze cliënten en medewerkers kunnen garanderen. Daarnaast willen we goed omgaan met vertrouwelijke gegevens. Op 18 december heeft Kentalis het NEN7510-certificaat ontvangen voor de sector Audiologische Centra (AC).

Daarmee is het AC de eerste sector waarbij de norm voor informatiebeveiliging en privacy gehaald is. In aanwezigheid van het projectteam en de Raad van Bestuur kreeg AC-sectormanager Sybren Verschoor, een fysieke versie van het certificaat uitgereikt door Brand Compliance.

NEN7510-certificering

Informatiebeveiliging en privacy van onze processen en informatievoorziening is belangrijk, zowel voor onze patiënten, cliënten en leerlingen als voor Kentalis. Door middel van de NEN7510-certifcering tonen we aan dat we het bewustzijn en kennisniveau van onze organisatie en medewerkers op orde hebben en continu verbeteren. In de zorgsector is de NEN7510 dé norm voor informatiebeveiliging.

En de andere sectoren en afdelingen?

De andere sectoren en afdelingen werken er ook aan om te voldoen aan de eisen om-  net als de Audiologische Centra - het certificaat te krijgen. De verwachting is dat deze certificaten begin 2024 uitgereikt zullen worden.