Kentalis College Utrecht

Kentalis College Utrecht is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2). Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kunnen hier het vmbo of praktijkonderwijs volgen. We bereiden onze leerlingen voor op werk of vervolgonderwijs. Dat doen we in een veilige, stimulerende en uitdagende leeromgeving.

Onze leerlingen hebben TOS

Onze leerlingen zijn tussen de twaalf en twintig jaar oud en hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Zij hebben extra ondersteuning nodig op het gebied van communicatie.

Ons onderwijs

Een goede sfeer op school vinden we ontzettend belangrijk. We willen dat leerlingen respectvol met elkaar omgaan en met plezier naar school gaan. Daarom besteden we veel aandacht aan de communicatieve redzaamheid en sociale vaardigheden van leerlingen. Ook zelfstandigheid is een belangrijk thema. Onze leerlingen ontwikkelen de praktische vaardigheden die ze nodig hebben om bijvoorbeeld zelfstandig te kunnen reizen, wonen en werken.

Praktijkonderwijs

Leerlingen die praktijkonderwijs volgen, worden begeleid naar werk. Ze volgen praktijklessen en stages en trainen hun sociale en communicatieve vaardigheden. De leerlingen maken kennis met vier branches: techniek, economie, zorg & welzijn en groen. Het volgen van stages bij verschillende bedrijven is een belangrijk onderdeel van het leerproces. In de bovenbouw kunnen leerlingen verschillende branchegerichte certificaten behalen. De leerlingen ontwikkelen ook competenties op het gebied van leren, wonen, burgerschap en vrije tijd.

vmbo

Bij Kentalis College Utrecht kunnen leerlingen de eerste twee jaar (onderbouw) van het vmbo volgen. Ze volgen dezelfde vakken als vmbo-leerlingen die naar een reguliere school gaan, maar er is extra aandacht voor thema´s als ‘leren leren’, communicatieve redzaamheid en sociaal gedrag. We bereiden leerlingen voor op de bovenbouw van het vmbo in het regulier voortgezet onderwijs. In het derde leerjaar volgen de leerlingen een profieloriëntatietraject: ze maken kennis met de verschillende profielen en lopen oriëntatiestages. Zo begeleiden we leerlingen bij hun keuze voor vervolgonderwijs.

Een school voor iedereen

Kentalis College Utrecht is een school voor ‘algemeen bijzonder onderwijs’. Dit betekent dat we rekening houden met de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van je kind. Iedere leerling is welkom bij ons.

Ambulante begeleiding

We begeleiden ook leerlingen die naar een reguliere school gaan en een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of doof of slechthorend zijn. Dit noemen we ambulante begeleiding. Onze leerkrachten of logopedisten bezoeken de leerling op school en geven advies en trainingen aan de docenten van je kind. Het doel is dat je kind zich prettig voelt in de klas en de lessen goed kan volgen. 

Meer informatie?

Ben je benieuwd naar het Kentalis College Utrecht? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Voor speciaal voortgezet onderwijs of ambulante begeleiding heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Voor vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.