Kentalis De Voorde Rijswijk so voor kinderen met gehoorverlies of TOS

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) volgen bij Kentalis De Voorde Rijswijk speciaal onderwijs (cluster 2). We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school, in zichzelf gelooft, zich goed kan ontwikkelen en leert omgaan met zijn of haar TOS.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn tussen de drie en twaalf jaar en hebben een taalontwikkelingsstoornis. Ze hebben hierdoor bijvoorbeeld veel moeite met praten of het begrijpen van anderen. Onze leerlingen hebben een IQ hoger dan zeventig. Sommige leerlingen hebben ook een vorm van autisme.

Over ons onderwijs

Als je kind zich veilig voelt in de klas en communiceren leuk vindt, gaat leren ook beter. Onze groepen zijn daarom klein (maximaal veertien leerlingen) en we communiceren niet alleen met woorden, maar ook met gebaren, beeldmateriaal en pictogrammen. Alle medewerkers gebruiken Nederlands ondersteund met Gebaren. Samen bekijken we wat bij jouw kind past. Het onderwijsprogramma is gebaseerd op de doelen voor speciaal onderwijs. We gaan altijd uit van de mogelijkheden en talenten van je kind.

Meer informatie

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2023-2024 verwijzen we dove en slechthorende leerlingen door naar de dichtstbijzijnde school voor dove en slechthorende leerlingen.