Kentalis Guyotschool voor kinderen met cmb

Kinderen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) kunnen bij de Guyotschool speciaal basis- en voortgezet onderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Er is een locatie in Haren en Vries.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn tussen de drie en twintig  jaar en hebben een communicatief meervoudige beperking. Naast een taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies, hebben zij bijvoorbeeld ook ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Basis- en voortgezet onderwijs

Leerlingen volgen bij de Guyotschool speciaal onderwijs op maat. De leerkrachten sluiten aan bij het niveau, de communicatiemogelijkheden en de talenten van je kind. Het onderwijs is specialistisch en regelmatig een-op-een. Zelfredzaamheid is een belangrijk thema. Leerlingen die bij ons speciaal voortgezet onderwijs volgen, bereiden we voor op een vorm van dagbesteding of beschermd wonen. 

Veel leerlingen hebben ook zorg nodig. Onderwijs- en zorgmedewerkers werken daarom nauw samen op school.

Leren communiceren

Iedere leerling heeft een eigen manier van communiceren. Sommige kinderen praten niet of nauwelijks, maar leren zich bijvoorbeeld te uiten met pictogrammen of gebaren. We bepalen samen wat bij jouw kind past. We werken met de methodiek ‘totale communicatie’.

Aanmelden

Voor speciaal onderwijs of onderwijsbegeleiding heeft je kind een onderwijsarrangement nodig. Is je kind doof en heeft hij of zij een meervoudige beperking? Dan kan je kind vanaf drie jaar bij ons terecht. Heeft je kind TOS? Dan kan je kind vanaf 4 jaar onderwijs bij ons volgen. Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding. 

Contact

Locatie Haren
Rijksstraatweg 63b
9752 AC Haren
T 050 533 19 70
E so@kentalis.nl

Locatie Vries
Veenweg 26 (Diggelhoes)
9481TJ Vries
T 050 533 19 70
E so@kentalis.nl

Kentalis Guyotschool voor SO