Aanmelden onderwijs

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben of die slechthorend, doof of doofblind zijn, gaan soms naar een speciale school of krijgen ambulante begeleiding bij een reguliere school in de buurt. Hiervoor is een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig.

Speciaal onderwijs

Neem contact met ons op

Heb je vragen over de onderwijsmogelijkheden voor je kind of leerling of over het aanmeldproces? Neem per e-mail contact met ons op of bel:

  • Als je in Noord-Nederland woont met 088 101 3700;
  • Als je in de Randstad woont met 088 101 3800; 
  • Als je in Zuidoost-Nederland woont met 088 101 3900. 

Over passend onderwijs bij Kentalis

‘Regulier als het kan, speciaal als het moet’, zegt passend onderwijs. Sommige leerlingen gaan naar een speciale school, andere naar een reguliere school in de buurt en krijgen daar ambulante begeleiding. Op sommige reguliere scholen zitten meerdere kinderen met een ondersteuningsarrangement. Dit heet een mediumsetting. We werken nauw samen met deze scholen.

Consultatie en advies voor professionals

Soms heeft een leerling geen ondersteunings- of onderwijsarrangement, maar vraagt een school wel om ondersteuning. Dan kan de school consultatie & advies aanvragen bij Kentalis. Vul hiervoor het aanvraagformulier in.