Aanmelden onderwijs

Wil je dat je kind op de reguliere school onderwijsondersteuning krijgt of naar een speciale school (cluster 2) kan? Dan heeft je kind een ‘onderwijsarrangement’ nodig.

Speciaal onderwijs

Onderwijsarrangement: licht, medium of intensief

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, hebben in veel gevallen recht op een onderwijsarrangement: licht, medium of intensief. Licht en medium betekent: naar een reguliere school met extra begeleiding. Intensief betekent: speciaal onderwijs.

Passend onderwijs bij Kentalis

Sinds de Wet passend onderwijs is ingegaan, gaan steeds meer kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, met extra ondersteuning naar een reguliere school. Op sommige reguliere scholen zitten meerdere kinderen die TOS of gehoorverlies hebben. We werken nauw samen met deze scholen.

Wil je als professionals consultatie en advies aanvragen? Vul het aanvraagformulier in.