Aanmelden onderwijs

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, gaan soms naar een speciale school of krijgen ambulante begeleiding bij een reguliere school in de buurt. Hiervoor is een onderwijsarrangement nodig.

Speciaal onderwijs

Onderwijsarrangement: licht, medium of intensief

Er zijn drie onderwijsarrangementen: licht, medium of intensief. Licht en medium betekent: naar een reguliere school met extra begeleiding. Intensief betekent: speciaal onderwijs.

Passend onderwijs bij Kentalis

‘Regulier als het kan, speciaal als het moet’, zegt passend onderwijs. Sommige leerlingen gaan naar een speciale school, andere naar een reguliere school in de buurt en krijgen daar ambulante begeleiding. Op sommige reguliere scholen zitten meerdere kinderen met een onderwijsarrangement. We werken nauw samen met deze scholen.

Heb je vragen over het aanmeldproces? Neem gerust contact met ons op. Wil je als professional consultatie en advies aanvragen? Vul het aanvraagformulier in.