Kentalis Amersfoort

Voor kinderen tot 5 jaar met communicatiemoeilijkheden door een verminderd gehoor of een taalontwikkelingsstoornis (TOS), bieden we vroegbehandeling. Ook is er een groep voor kleuters die communicatief meervoudig beperkt zijn!

We helpen je peuter of kleuter spelenderwijs zijn mogelijkheden op het gebied van communicatie te ontdekken, ontwikkelen en gebruiken.

Daam Fockemalaan 22
3818KG
Amersfoort
033 460 15 15