Vroegbehandeling & TOS

Bij de vroegbehandeling leren peuters en kleuters met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) communiceren. Terwijl je kind speelt, leert hij of zij nieuwe woorden, gebaren en vaardigheden. In sommige steden noemen we onze vroegbehandeling ‘De Taaltrein’.

Leren in een veilige groep

Alle kinderen in de groep hebben moeite met taal. Terwijl ze spelen, leren ze communiceren en omgaan met elkaar. De medewerkers hebben veel tijd voor je kind en weten alles van TOS. De groep is klein en de sfeer gemoedelijk. We vinden het namelijk belangrijk dat je kind zich er veilig en thuis voelt. We spreken van tevoren af hoe vaak en wanneer je kind naar de groep komt.

Waarom vroegbehandeling?

Het is belangrijk dat we kinderen met TOS zo snel mogelijk helpen en de taal- en spraakontwikkeling stimuleren. De taal- en spraakontwikkeling is namelijk het sterkst tot ongeveer het zevende levensjaar. 

Lees hoe je je kind kunt aanmelden voor onze vroegbehandeling. We hebben groepen door heel Nederland. Bekijk de locaties.