Vroegbehandeling voor peuters en kleuters met TOS

Heeft je peuter of kleuter (vermoedelijk) een taalontwikkelingsstoornis (TOS)? Dan is vroegbehandeling een belangrijke eerste stap. We werken samen aan de taal- en spraakontwikkeling van je kind. Je krijgt ook veel informatie over TOS en leert bijvoorbeeld hoe je je kind thuis aanmoedigt om meer te praten.

Vroegbehandeling kan bestaan uit:

 • logopedie (een-op-een)
 • groepsbehandeling
 • cursussen en bijeenkomsten voor ouders
 • coaching van medewerkers kinderdagverblijf/peuterspeelzaal

Logopedie

Je kind krijgt individuele logopedie. De logopedist nodigt je regelmatig uit om mee te kijken. Je krijgt uitleg over de inhoud van de behandeling en leert hoe je hier thuis bij kunt aansluiten. De logopedist test je kind op vaste momenten om te zien hoe de taal- of spraakproblemen zich ontwikkelen en wat het effect is van de behandeling.

Leren in een veilige groep

Vaak is groepsbehandeling onderdeel van onze vroegbehandeling. Je kind komt dan twee of drie ochtenden per week (van 9.00 tot 13.00 uur) naar een behandelgroep. Terwijl je kind speelt, leert hij of zij nieuwe woorden, gebaren en vaardigheden. In de groep zitten zeven of acht kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben. De groepsbehandeling wordt gegeven door een logopedist en pedagogisch behandelaar.

Doel van de vroegbehandeling:

 • communiceren wordt weer leuk
 • je kind leert nieuwe woorden, gebaren en vaardigheden
 • je kind gaat zijn of haar emoties uiten
 • frustraties door TOS nemen af
 • je kind leert omgaan met andere kinderen
 • voorkomen dat achterstanden zich verder opbouwen
 • je kind krijgt meer zelfvertrouwen

Cursussen en bijeenkomsten voor ouders

Je krijgt veel informatie over TOS. Tijdens de cursus ‘Praten doe je met z’n tweeën’ leer je bijvoorbeeld hoe je de taalontwikkeling van je kind stimuleert en hoe je thuis met je kind kunt oefenen. Na deze cursus heb je met een logopedist gesprekken over de taalontwikkelingsstoornis van jouw kind. Tijdens onze ouderbijeenkomsten kun je ervaringen uitwisselen met andere ouders en ervaar je hoe het is om communicatieproblemen te hebben. 

Via een digitaal schriftje houden we elkaar op de hoogte van wat je kind thuis of bij de groep leert of oefent. Dit maakt de behandeling extra effectief.

Coaching bij het kinderdagverblijf

Gaat je kind naar een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal? Dan coacht een pedagogisch behandelaar van Kentalis de pedagogisch medewerkers die met jouw kind werken. Zij krijgen uitleg over de taalontwikkelingsstoornis van je kind en leren hoe zij hier rekening mee kunnen houden. Zo helpen we je kind samen.

Lees hoe je je kind kunt aanmelden voor onze vroegbehandeling. We hebben groepen door heel Nederland. Bekijk de locaties.