Kentalis Amsterdam Jan Sluijterstraat

Heeft je kind (vermoedelijk) een taalontwikkelingsstoornis (TOS)? In Amsterdam bieden we naschoolse groepsbehandeling voor deze kinderen. 

GROEPSBEHANDELING VOOR KIND MET TOS

Kinderen of jongeren kunnen als ze ouder worden tegen nieuwe problemen aanlopen door hun taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ze vinden het bijvoorbeeld erg moeilijk om nieuwe vrienden te maken, te praten over gevoelens of om hulp te vragen. Bij Kentalis Amsterdam hebben we speciale behandelgroepen voor deze kinderen en jongeren. Ze oefenen hier op een leuke, veilige manier sociale vaardigheden en lastige situaties, samen met leeftijdsgenoten en de groepsbehandelaren. Dit zorgt voor meer weerbaarheid en zelfvertrouwen. We zien dat deze kinderen en jongeren veel van elkaar leren en elkaar ook goed begrijpen, wat heel waardevol is voor de behandeling.

Jan Sluijterstraat 9
1062 CJ
Amsterdam
020 617 86 17