Kentalis Amsterdam Jan Sluijterstraat

Heeft je peuter of kleuter (vermoedelijk) een taalontwikkelingsstoornis (TOS)? In Amsterdam bieden we vroegbehandeling voor deze kinderen. We werken aan de taal- en spraakontwikkeling, beantwoorden je vragen en leren je hoe je je kind aanmoedigt om thuis meer te praten. Op deze locatie bieden we ook Communicatie Plus. 

Vroegbehandeling voor peuters & kleuters met TOS

Vroegbehandeling voor peuters en kleuters met TOS Samen kijken we wat je kind nodig heeft om beter te leren communiceren. Communiceren wordt weer leuk! Als ouder heb je een belangrijke rol bij het stimuleren van de taalontwikkeling. Ook krijgt je kind individuele logopedische behandeling en bekijken we of behandeling in een groep nodig is. Lees meer over vroegbehandeling voor peuters en kleuters met TOS.

Communicatie Plus

Heeft je kind naast een taalontwikkelingsstoornis (TOS) een ontwikkelingsachterstand? Bij de Communicatie Plus groep leren we je kind zich te uiten en zorgen we dat hij zich begrepen voelt.

GROEPSBEHANDELING VOOR KIND MET TOS

Kinderen of jongeren kunnen als ze ouder worden tegen nieuwe problemen aanlopen door hun taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ze vinden het bijvoorbeeld erg moeilijk om nieuwe vrienden te maken, te praten over gevoelens of om hulp te vragen. Bij Kentalis Amsterdam hebben we speciale behandelgroepen voor deze kinderen en jongeren. Ze oefenen hier op een leuke, veilige manier sociale vaardigheden en lastige situaties, samen met leeftijdsgenoten en de groepsbehandelaren. Dit zorgt voor meer weerbaarheid en zelfvertrouwen. We zien dat deze kinderen en jongeren veel van elkaar leren en elkaar ook goed begrijpen, wat heel waardevol is voor de behandeling.

Jan Sluijterstraat 9
1062 CJ
Amsterdam
020 617 86 17