Behandeling voor kinderen en jongeren met TOS

Kinderen en jongeren die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, worstelen vaker met sociaal-emotionele problemen. Het is dan belangrijk om hulp te zoeken. Bij Kentalis kan je kind terecht voor behandeling - individueel of in een groep. We werken onder andere aan de communicatieve en sociale vaardigheden en aan het zelfvertrouwen en geluksgevoel van je kind.

Leren in een groep

Overal is taal voor nodig. Daarom is het logisch dat kinderen en jongeren met TOS soms tegen nieuwe uitdagingen en problemen aanlopen. Vindt je kind het bijvoorbeeld moeilijk om vrienden te maken of om voor zichzelf op te komen? Dan kan onze naschoolse groepsbehandeling helpen. Je kind oefent sociale vaardigheden en situaties die hij of zij moeilijk vindt, samen met leeftijdsgenoten en de groepsbehandelaren. Dit vergroot de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van je kind. De groep waarin je kind komt is klein.

Dit leert je kind bijvoorbeeld:

  • omgaan met anderen
  • hoe hij of zij een verhaal kan vertellen
  • praten over lastige onderwerpen
  • omgaan met gevoelens
  • hoe hij of zij zich sterker kan voelen
  • opkomen voor zichzelf
  • om hulp vragen
Groepsbehandeling TOS

Een-op-een behandeling

Is je kind snel boos of gefrustreerd of juist erg stil, somber of onzeker door de taalontwikkelingsstoornis? Dan kan individuele behandeling je kind helpen. Tijdens de behandeling kan je kind moeilijke situaties of gevoelens bespreken of uiten door te spelen of bewegen. Ook oefent je kind samen met de therapeut nieuwe situaties en vaardigheden. Het doel is dat je kind zich beter gaat voelen en zich beter kan uiten.

Behandeling bij je thuis

Als je kind een taalontwikkelingsstoornis heeft, is de kans groot dat jullie elkaar niet altijd begrijpen. Dat kan leiden tot spanningen thuis. Zoek je naar manieren om elkaar te begrijpen en op een positieve manier te communiceren? Dan kunnen we bij jullie thuis komen voor de behandeling. Jullie vragen staan centraal tijdens de behandeling.

Naar het Spraak & Taal Ambulatorium?

Loopt je kind vast, leven er nog veel vragen, is de diagnose moeilijk te stellen of is niet duidelijk welke behandeling je kind nodig heeft? Dan kan je kind terecht bij het Spraak & Taal Ambulatorium (STA) voor een kortdurende, intensieve vorm van onderzoek en behandeling. We onderzoeken wat er aan de hand is en wat je kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Er zijn twee poli's: de fonopoli voor kinderen die moeite hebben met het vormen van klanken (fonologie). En de multipoli voor kinderen en jongeren die problemen hebben met taal en spraak én met de vaardigheden die je nodig hebt om (taal) te leren, zoals aandacht en planning. Lees ook het ervaringsverhaal over het Spraak & Taal Ambulatorium en over de fonopoli.

Als het thuis niet meer gaat

Loopt de spanning thuis op en hebben jullie al veel geprobeerd, maar helpt het niet? Dan is behandeling met verblijf misschien een goede optie. Kinderen en jongeren krijgen intensieve behandeling en wonen tijdelijk in een behandelgroep. Samen werken we aan de communicatie en toekomst. Het doel is dat jullie weer in een opwaartse spiraal komen.

Lees hoe je je kind kunt aanmelden voor behandeling. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.