Kentalis Amsterdam Slotervaart

Heeft je peuter of kleuter (vermoedelijk) een taalontwikkelingsstoornis (TOS)? In Amsterdam bieden we vroegbehandeling voor deze kinderen. We werken aan de taal- en spraakontwikkeling, beantwoorden je vragen en leren je hoe je je kind aanmoedigt om thuis meer te praten. Op deze locatie bieden we ook Communicatie Plus. 

Vroegbehandeling voor peuters & kleuters met TOS

Samen kijken we wat je kind nodig heeft om beter te leren communiceren. Communiceren wordt weer leuk! Als ouder heb je een belangrijke rol bij het stimuleren van de taalontwikkeling. Ook krijgt je kind individuele logopedische behandeling en bekijken we of behandeling in een groep nodig is. Lees meer over onze vroegbehandeling voor peuters & kleuters met TOS.

Communicatie Plus

Heeft je kind naast een taalontwikkelingsstoornis (TOS) een ontwikkelingsachterstand? Bij de Communicatie Plus groep leren we je kind zich te uiten en zorgen we dat hij zich begrepen voelt.

Het communicatie behandelteam

Als je vastloopt op school, thuis of op het werk kan het moeilijk zijn om de negatieve spiraal te doorbreken. Het Communicatie Behandelteam (CBT) biedt maatwerk aan kinderen, jongeren en volwassenen met een communicatief meervoudige beperking. Het CBT biedt ondersteuning om de communicatie te verbeteren en te verstevigen, zodat een kind of cliënt op zijn eigen manier kan communiceren en deelnemen aan de maatschappij.  We kijken naar de mogelijkheden en die van de omgeving. Elkaar begrijpen is het uitgangspunt.

Louwesweg 6
1066 EC
Amsterdam
020 511 05 69