Kentalis Apeldoorn

Kinderen en jongeren die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, worstelen vaak met sociaal-emotionele problemen. Als je kind vastloopt, bijvoorbeeld in het contact met anderen, is het tijd om hulp te zoeken. Bij deze locatie in Apeldoorn kan je kind terecht voor intensieve groepsbehandeling. We werken onder andere aan de communicatieve en sociale vaardigheden en aan het zelfvertrouwen van je kind. De behandeling vindt plaats na schooltijd.

De Keerkring 72
7325 EA
Apeldoorn
026 352 59 00