Kentalis Breda Monseigneur Nolenplein

Kinderen en jongeren die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, worstelen vaak met sociaal-emotionele problemen. Als je kind vastloopt, bijvoorbeeld in het contact met anderen, is het tijd om hulp te zoeken. Bij deze locatie in Breda kan je kind terecht voor intensieve groepsbehandeling TOS. We werken onder andere aan de communicatieve en sociale vaardigheden en aan het zelfvertrouwen van je kind.

Veilige sfeer

'Naar de groep komen is voor ‘onze’ kinderen soms best eng, maar het is een fijne plek om dit soort vaardigheden te oefenen', vertelt logopedist Mariska van Densen. "Op een of andere manier zorgt het feit dat alle kinderen ergens moeite mee hebben, snel voor een veilige sfeer." Lees het hele interview.

Gevestigd in Huis van de Heuvel

De behandelruimte van onze intensieve groepsbehandeling is gevestigd in Huis van de Heuvel. In dit pand zitten ook andere zorg- en onderwijsinstellingen. Samen onder een dak: dat biedt mogelijkheden tot meer samenwerking op het gebied van kinderen en jongeren met TOS.

Monseigneur Nolensplein 1
4812 JC
Breda
06 83 30 04 65