Kentalis College Arnhem

Kentalis College Arnhem is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2). Leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben kunnen hier de onderbouw van het vmbo of de havo volgen. We bereiden leerlingen voor op de bovenbouw bij een reguliere school, werk of vervolgonderwijs.

Ons onderwijs

De onderbouw duurt bij Kentalis College Arnhem een jaar langer dan bij een reguliere middelbare school. We werken in die extra tijd aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de sociale vaardigheden, het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van je zoon of dochter. Ook krijgt je kind extra les in de Nederlandse taal. Lees meer over het onderwijs bij Kentalis College Arnhem.

IJsselaan 89
6826 DM
Arnhem
026 362 91 52