Kentalis College Arnhem

Kentalis College De Stijgbeugel in Arnhem is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2). Leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend of doof zijn, kunnen hier de onderbouw van het vmbo of de havo volgen. We bereiden leerlingen voor op de bovenbouw bij een reguliere school, werk of vervolgonderwijs.

Ons onderwijs

De onderbouw duurt bij Kentalis College De Stijgbeugel een jaar langer dan bij een reguliere middelbare school. We werken in die extra tijd aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de sociale vaardigheden, het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van je zoon of dochter. Ook krijgt je kind extra les in de Nederlandse taal. Lees meer over het onderwijs bij Kentalis College De Stijgbeugel.

Spiekmanlaan 16
6824 DL
Arnhem
026 352 57 57