Kentalis College Arnhem

Kentalis College Arnhem is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2). Leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend zijn, kunnen bij Kentalis College Arnhem het vmbo volgen. Met ingang van schooljaar 2021/2022 is onze volledige school gehuisvest in ‘Leerpark Presikhaaf’. We bereiden onze leerlingen voor op de bovenbouw bij een reguliere school, werk of vervolgonderwijs. Dat doen we in een veilige, stimulerende en uitdagende leeromgeving.

Onze leerlingen hebben TOS of zijn slechthorend of doof

Onze leerlingen zijn ongeveer tussen de twaalf en achttien jaar oud en hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of zijn slechthorend of doof. Veel leerlingen hebben ook een vorm van autisme of een andere beperking. Alle leerlingen hebben extra ondersteuning nodig op het gebied van communicatie.

Onderbouw vmbo

Je kind kan bij ons de onderbouw van het vmbo volgen. Dit doen we in Leerpark Presikhaaf. We hebben hier onze eigen theorielokalen. Voor praktijklessen en bewegingsonderwijs maken we gebruik van de lokalen van Leerpark Presikhaaf.

In de onderbouw worden alle lessen gegeven door onze eigen docenten. Het onderwijsprogramma is gebaseerd op het reguliere onderwijsprogramma. In onze lessen van 50 minuten, bouwen we extra tijd in om te werken aan de sociaal-emotionele en communicatieve ontwikkeling, het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van je kind. Ook krijgt je kind extra les in de Nederlandse taal. De onderbouw duurt bij ons, net als het reguliere onderwijs, twee schooljaren.

Voorbereiding op de bovenbouw

Veel leerlingen gaan na de onderbouw met extra onderwijsondersteuning van Kentalis (medium onderwijsarrangement) naar een reguliere school. We werken intensief samen met verschillende reguliere scholen in de omgeving en kunnen leerlingen daar verder begeleiden. Sommige leerlingen hebben ook in de bovenbouw meer ondersteuning nodig en behouden hun intensieve onderwijsarrangement. Speciaal voor die leerlingen bieden wij speciaal onderwijs binnen de reguliere school Leerpark.

In de bovenbouw kan je kind kiezen uit de volgende profielen:

  • Economie en Ondernemen (E&O)
  • Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
  • Zorg & Welzijn (Z&W)
  • Produceren, Installeren en Energie (PIE)
  • Bouw, Wonen en Interieur (BWI)
  • Mobiliteit en Transport (M&T)
  • Media, Vormgeving en ICT (MVI)

Ook in de bovenbouw geven onze eigen docenten de theorielessen. Tijdens de praktijklessen krijgt je kind les van docenten van Leerpark Presikhaaf. Een docent of begeleider van Kentalis College Arnhem ondersteunt bij deze lessen.

Ons onderwijs

Een goede sfeer op school vinden we ontzettend belangrijk. We willen dat leerlingen respectvol met elkaar omgaan en met plezier naar school gaan. Daarom besteden we veel aandacht aan de communicatieve redzaamheid en sociale vaardigheden van leerlingen. Ook zelfstandigheid is een belangrijk thema.

Een school voor iedereen

Kentalis College Arnhem is een school voor ‘algemeen bijzonder onderwijs’. Dit betekent dat we rekening houden met de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van je kind. Iedere leerling is welkom bij ons.

Naar een reguliere school?

Elk schooljaar bespreken we met jou hoe het met je kind gaat en of hij of zij misschien de overstap kan maken naar een reguliere school. We kunnen leerlingen die naar een reguliere school gaan, vaak blijven begeleiden. Dit noemen we ambulante begeleiding. Je kind krijgt dan geen onderwijsarrangement meer, maar een ondersteuningsarrangement. Onze leerkrachten of logopedisten bezoeken je kind dan op school en geven advies en trainingen aan de docenten van je kind. Het doel is dat je kind zich prettig voelt in de klas en de lessen goed kan volgen.

Meer informatie?

Voor speciaal onderwijs of ambulante begeleiding op de reguliere school heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Ben je benieuwd naar Kentalis College Arnhem? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.