Kentalis College Arnhem

Kentalis College Arnhem is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2). Leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, kunnen bij Kentalis College Arnhem het vmbo volgen. Onze speciale school is gevestigd in een reguliere school: Leerpark Arnhem. Dit heet een school-in-schoolsetting. We werken nauw samen met deze reguliere school. Alle leerlingen krijgen dezelfde stof aangeboden en zitten zoveel als mogelijk bij elkaar in de klas. We bereiden onze leerlingen samen voor op de bovenbouw bij een reguliere school, werk of vervolgonderwijs. Dat doen we in een veilige, stimulerende en uitdagende leeromgeving.

Onze leerlingen hebben TOS

Onze leerlingen zijn tussen de twaalf en achttien jaar oud en hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Alle leerlingen hebben extra ondersteuning nodig op het gebied van communicatie.

Onderbouw vmbo

De jongere kan bij ons de onderbouw van het vmbo volgen. We hebben onze eigen theorielokalen binnen Leerpark Arnhem. Voor praktijklessen en bewegingsonderwijs maken we gebruik van de lokalen van Leerpark Arnhem. Onze leerlingen krijgen deels les van Kentalismedewerkers en deels van Leerparkdocenten. De onderbouw duurt bij ons, net als bij het reguliere onderwijs, twee schooljaren en wij werken met reguliere vmbo-lesmethodes.

Bovenbouw

Veel leerlingen gaan na de onderbouw met extra onderwijsondersteuning van Kentalis (medium setting) naar een reguliere school. We werken intensief samen met verschillende reguliere scholen in de omgeving en kunnen leerlingen daar verder begeleiden. Dat heet een medium setting.

De bovenbouw van Leerpark Arnhem is ook een mediumsetting en de leerling kan hiernaar doorstromen. Medewerkers van Kentalis College Arnhem bieden op dat moment ondersteuning aan de leerling waar nodig. Zo streven wij naar een optimale voorbereiding op het vervolgonderwijs van de leerling.

In de bovenbouw kan de leerling kiezen uit de volgende profielen: 
•             Economie en Ondernemen (E&O) 
•             Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) 
•             Zorg & Welzijn (Z&W) 
•             Produceren, Installeren en Energie (PIE) 
•             Bouw, Wonen en Interieur (BWI) 
•             Mobiliteit en Transport (M&T) 
•             Media, Vormgeving en ICT (MVI)

Ons onderwijs

Onze visie is ‘speciaal waar het moet en regulier waar het kan’. Dit betekent dat leerlingen overstappen naar het regulier onderwijs zodra zij zich daar goed kunnen redden. Wij besteden veel aandacht aan de communicatieve redzaamheid en sociale vaardigheden van leerlingen. Daarnaast bieden we modern en betekenisvol voortgezet onderwijs aan binnen een veilige omgeving.

Wat maakt Kentalis College Arnhem speciaal?

Taal en communicatie staan in ons onderwijs centraal: ‘Ieder les is een taalles.’ We besteden meer aandacht aan het begrijpen van de lesstof en het verwerken van informatie. Er is extra lestijd om taal- en communicatieve vaardigheden te oefenen. Ook is er veel aandacht voor het omgaan met elkaar en het leren van studievaardigheden. Leerlingen denken mee over hun eigen leerdoelen. 

Ons team bestaat uit (vak)docenten die met logopedisten in de klas samenwerken. Samen trainen en ondersteunen we de communicatieve redzaamheid van de leerlingen en waar nodig bieden we extra zorg.

Naar een reguliere school?

Elk schooljaar bespreken we hoe het met je kind gaat en of hij of zij misschien de overstap kan maken naar een reguliere school. We kunnen leerlingen die naar een reguliere school gaan, vaak blijven begeleiden. Dit noemen we ambulante begeleiding. Je kind krijgt dan geen onderwijsarrangement meer, maar een ondersteuningsarrangement. Onze leerkrachten of logopedisten bezoeken je kind dan op school en geven advies en trainingen aan zijn docenten. Het doel is dat de jongere zich prettig voelt in de klas en de lessen goed kan volgen.

Meer informatie?

Ben je benieuwd naar Kentalis College Arnhem? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Voor speciaal onderwijs of ambulante begeleiding op de reguliere school heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Voor meer vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.