Kentalis College Zwolle

Kentalis College Zwolle is een unieke school voor voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2). Leerlingen die slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, volgen hier praktijkonderwijs of het vmbo. De school is gevestigd in een reguliere school: Thorbecke Scholengemeenschap.

Mediumsetting

en vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met Thorbecke Scholengemeenschap hebben we zo'n samenwerking.

Russenweg 3
8041 AL
Zwolle
038 455 44 00