Kentalis College Zwolle

Kentalis College Zwolle is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2). Leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, volgen hier praktijkonderwijs of het vmbo. De school is gevestigd in een reguliere school: Thorbecke Scholengemeenschap.

School-in-school

Een vorm van inclusiever onderwijs is een school-in-school. Dit betekent dat een speciale school is gevestigd in een reguliere school. Zo krijgt een leerling het speciale onderwijs dat hij of zij nodig heeft, samen met andere leerlingen die TOS hebben, maar heeft ook contact met het reguliere onderwijs. Met Thorbecke Scholengemeenschap hebben we zo'n samenwerking.

Russenweg 3
8041 AL
Zwolle
038 455 44 00