Kentalis Compas College Oss, locatie Het Hooghuis De Singel

Door de samenwerking met Het Hooghuis is het mogelijk om inclusiever onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis in Oss en omgeving.

School-in-school

Kentalis Compas College Oss is een unieke school. Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) volgen hier voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2). De school is gevestigd in een reguliere school: Het Hooghuis in Oss. Dit noemen we een school-in-school. Directeur Erik Schraven: ‘Onze leerlingen maken zo meer vrienden en voelen zich geen uitzondering.’ Je zoon of dochter kan kiezen voor praktijkonderwijs of het vmbo.

Theorie & praktijk

De Singel is een van de locaties van Het Hooghuis en Kentalis Compas College. Bij De Singel volgen leerlingen praktijkonderwijs. Omdat we samenwerken met Het Hooghuis, kan je kind kiezen uit alle beroepsopleidingen. De theorievakken volgt je kind samen met leerlingen die ook een taalontwikkelingsstoornis hebben. De praktijkvakken volgen de meeste leerlingen samen met leerlingen van Het Hooghuis. Tijdens de praktijklessen staan docenten van Kentalis Compas College en Het Hooghuis samen voor de klas. 

Mediumsetting

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met Het Hooghuis hebben we zo'n samenwerking.

Over Kentalis Compas College Oss

Wil je meer informatie? Kijk op de scholenpagina van het Kentalis Compas College Oss.

Euterpehof 20
5342CW
Oss
0412 22 41 10