Kentalis De Skelp Drachten

Bij Kentalis De Skelp in Drachten volgen kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies speciaal onderwijs (cluster 2). We hebben veel aandacht voor de taalontwikkeling, zelfstandigheid en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Leren communiceren is een belangrijk thema op school. We werken hier tijdens alle vakken aan.

Wetterwille 70
9207 BK
Drachten
0512 51 49 74