Kentalis De Skelp Drachten

Bij Kentalis De Skelp in Drachten volgen kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) speciaal onderwijs (cluster 2). We hebben veel aandacht voor de taalontwikkeling, zelfstandigheid en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Leren communiceren is een belangrijk thema op school. We werken hier tijdens alle vakken aan.

Wetterwille 70
9207 BK
Drachten
0512 51 49 74