Kentalis De Skelp

Heeft je kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en ben je op zoek naar een geschikte speciale school? Bij Kentalis De Skelp in Drachten geven we speciaal onderwijs (cluster 2). We hebben veel aandacht voor de taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Ook vinden we het belangrijk dat je kind met plezier naar school gaat.

Voor kinderen met TOS

Onze leerlingen zijn tussen de drie en twaalf jaar hebben een taalontwikkelingsstoornis. Onze leerlingen hebben vooral extra ondersteuning nodig op het gebied van communicatie.

Leren communiceren

Onze leerlingen lopen door hun taalontwikkelingsstoornis achter in de taal- of spraakontwikkeling of hebben veel moeite met communiceren. Leren communiceren is daarom een heel belangrijk thema op school. We werken hier tijdens alle vakken aan.

Ons onderwijs

Je kind krijgt bij ons extra ondersteuning bij de vakken en vaardigheden die hij of zij lastig vindt, maar we kijken vooral naar de talenten en mogelijkheden van je kind. Zo krijgt je kind meer zelfvertrouwen en werken we aan een mooie toekomst. Ook hebben we veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfstandigheid van je kind. De leerkracht communiceert met woorden, maar ook met gebaren en pictogrammen. Door de lesstof visueel te maken, kunnen onze leerlingen de les namelijk beter volgen. We geven onderwijs op maat: we onderzoeken samen wat jouw kind nodig heeft om goed te kunnen leren.

Een school voor iedereen

De Skelp is een school voor ‘neutraal bijzonder onderwijs’. Dit betekent dat we rekening houden met de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van je kind. Iedere leerling is welkom bij ons.

Plezier en veiligheid

We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat. Voelt een kind zich thuis op school, dan kan hij of zij zich beter ontwikkelen. Wij vinden dat een school de plek is waar kinderen veel leren, maar ook zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, verantwoordelijkheid leren nemen en met anderen leren omgaan.

Onze medewerkers

Bij Kentalis De Skelp werken leerkrachten, logopedisten, gedragskundigen, intern begeleiders, een maatschappelijk werker en klassenassistenten.

Ambulante begeleiding

Maakt je kind de overstap naar een reguliere school? Dan kunnen we je kind op die school begeleiden. Dit noemen we ambulante begeleiding. Onze leerkrachten of logopedisten bezoeken je kind op school en geven advies over TOS aan zijn of haar leerkrachten. Het doel is dat je kind begrepen wordt en de lessen goed kan volgen.

Meer informatie of aanmelden?

Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Voor speciaal onderwijs of ambulante begeleiding op de reguliere school heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Voor vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.