Kentalis Doetinchem Vondelstraat

Bij Kentalis Doetinchem Vondelstraat helpen we kinderen die (vermoedelijk) een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. Bij deze locatie geven we groepsbehandeling voor kinderen en jongeren. We betrekken ouders altijd bij de behandeling.

Groepsbehandeling in Doetinchem voor kinderen met TOS

Kinderen en jongeren die door hun taalontwikkelingsstoornis (TOS) sociaal-emotionele problemen hebben, kunnen bij Kentalis Doetinchem Vondelstraat terecht voor groepsbehandeling. Ze werken hier na schooltijd onder andere aan hun sociale vaardigheden en zelfvertrouwen.

Lees meer over groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met TOS.

Vondelstraat 220
7002 AW
Doetinchem
026 352 59 50