Kentalis Doetinchem Vondelstraat

Voor kinderen en jongeren met communicatiemoeilijkheden door een taalontwikkelingsstoornis (TOS), bieden we vroegbehandeling en groepsbehandeling. We helpen je kind zijn mogelijkheden op het gebied van communicatie te ontdekken, ontwikkelen en gebruiken.

Vroegbehandeling voor peuters & kleuters met TOS

Groepsbehandeling

Ook voor ouders

We betrekken ouders altijd bij de behandeling. Je krijgt voorlichting, advies en handvatten.

Vondelstraat 220
7002 AW
Doetinchem
026 352 59 50