Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool Arnhem Hommelseweg

Kinderen die slechthorend of doof zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, volgen bij Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool in Arnhem speciaal onderwijs (cluster 2). Alle leerlingen krijgen extra ondersteuning op het gebied van communicatie. Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool heeft twee locaties in Arnhem en een locatie in Apeldoorn.

Tweetalig onderwijs voor dove leerlingen

Slechthorende en dove leerlingen krijgen bij Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool tweetalig onderwijs. De leerkracht geeft les in het Nederlands (of Nederlands ondersteund met Gebaren) en in de Nederlandse Gebarentaal (NGT). We besteden ook veel aandacht aan het thema Dovencultuur.

Hommelseweg 403a
6821 LK
Arnhem
026 352 57 00