Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool voor leerlingen met TOS

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, volgen bij Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool in Arnhem speciaal onderwijs (cluster 2). We vinden het belangrijk dat je kind met plezier naar school gaat en hebben veel aandacht voor zijn of haar taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn tussen de vier en dertien jaar en hebben een taalontwikkelingsstoornis. Al onze leerlingen hebben extra ondersteuning nodig op het gebied van communicatie.

Ons onderwijs

Ons onderwijsprogramma is gebaseerd op de doelen voor speciaal onderwijs. Je kind krijgt extra ondersteuning bij de vakken en vaardigheden die hij of zij lastig vindt, maar we kijken vooral naar zijn of haar talenten en mogelijkheden. Zo krijgt je kind meer zelfvertrouwen en werken we aan een mooie toekomst. Ook hebben we veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van je kind. Onze leerkrachten communiceren met woorden, maar ondersteunen taal ook met gebaren en pictogrammen. Door de lesstof visueel te maken, kunnen onze leerlingen de lessen beter volgen. Bij Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool werken ook logopedisten. Zij ondersteunen de leerkrachten bij het taalonderwijs.

Een school voor iedereen

Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool in Arnhem en Apeldoorn is een school voor ‘neutraal bijzonder onderwijs’. Dit betekent dat we rekening houden met de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van je kind. Iedere leerling is welkom bij ons.

Drie locaties

Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool kent drie locaties. 

Hommelseweg  403a, 6821 LK  Arnhem: op deze locatie bieden we onderwijs aan leerlingen met TOS voor de groepen 1 tot en met 3. Naast de afdeling met TOS is op deze locatie ook de afdeling voor leerlingen die doof of slechthorend zijn gesitueerd. Het gaat daarbij om een peutergroep (vanaf 2,5 jaar) en de groepen 1 t/m 8.

Bethaniënstraat 5, 6826 TA  Arnhem: op deze locatie zitten leerlingen met een TOS in de groepen 4 t/m 8.

Keerkring 70, 7325 EA  Apeldoorn: op de locatie in Apeldoorn zitten leerlingen met een TOS in de groepen 1 t/m 4. De school is gelokaliseerd in het gebouw van Basisschool De Regenboog waarbij er op bepaalde onderdelen wordt samengewerkt met de basisschool. Leerlingen met een TOS die na groep 4 nog aangewezen blijven op onderwijs binnen een intensieve onderwijssetting van Kentalis, stromen door naar een locatie van de Bosschool in Arnhem

Ambulante begeleiding

Maakt je kind de overstap naar een reguliere school? Dan kunnen we je kind op die school begeleiden. Dit noemen we ambulante begeleiding. Onze leerkrachten of logopedisten bezoeken je kind op school en geven advies over TOS of gehoorverlies aan zijn of haar leerkrachten. Het doel is dat je kind begrepen wordt en de lessen goed kan volgen.

Meer informatie?

Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Voor speciaal onderwijs (cluster 2) of ambulante begeleiding op de reguliere school heeft je kind een onderwijs- ondersteuningsarrangement nodig. Voor vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.