Kentalis Etten-Leur

Voor kinderen tot 5 jaar met communicatiemoeilijkheden door een (vermoeden van een) taalontwikkelingsstoornis (TOS) bieden we vroegbehandeling. We helpen je peuter of kleuter spelenderwijs zijn of haar mogelijkheden op het gebied van communicatie te ontdekken, ontwikkelen en gebruiken.

Ook voor ouders

We betrekken ouders altijd bij de behandeling. Je krijgt voorlichting, advies en handvatten.

Tamboerijn 9-11
4876BS
Etten-Leur
076 598 63 33