Kentalis Guyotschool voor VSO

Slechthorende en dove leerlingen volgen bij de Kentalis Guyotschool voor VSO in Haren speciaal voortgezet onderwijs. Ze kunnen verschillende communicatievormen ontdekken en kiezen voor de Nederlandse Gebarentaal of het Nederlands. Er zijn vier uitstroomrichtingen bij de Kentalis Guyotschool voor VSO: dagbesteding, arbeid, vmbo en havo.

Rijksstraatweg 63a
9752 AC
Haren
050 533 19 40