Kentalis Guyotschool voor VSO

Slechthorende en dove leerlingen volgen bij de Kentalis Guyotschool voor VSO in Haren tweetalig onderwijs. Ze krijgen les in het Nederlands en in de Nederlandse Gebarentaal. Er zijn vier uitstroomrichtingen: dagbesteding, arbeid, vmbo en havo. Onze kernwoorden zijn participatie, kwalificatie en identificatie. Leerlingen kunnen zich spiegelen aan elkaar en vinden bij ons dove, slechthorende en horende rolmodellen.

De Kentalis Guyotschool voor VSO is gesticht door H.D. Guyot in 1790, het is de oudste school voor dove leerlingen in Nederland. We zijn trots op onze sterke geschiedenis en bouwen vanuit die lange ervaring en kracht aan een kansrijke toekomst voor onze leerlingen.

Tweetalig onderwijs

Een goede taalbasis zorgt voor een goede onderwijsontwikkeling. Daarom bieden we een tweetalige leeromgeving. Als leerling kun je bij ons verschillende communicatievormen ontdekken. Zo kom je erachter welke taal jouw voorkeur heeft. Leerlingen krijgen les in de Nederlandse Gebarentaal en, als de leerling dat wil, in het Nederlands. Het gebruik van digitale middelen is een must; via filmpjes, foto’s of tekstberichten gaat de communicatie snel en gemakkelijk.

Reguliere leerdoelen

Er zijn vier uitstroomrichtingen: dagbesteding, arbeid, vmbo en havo. Voor onze leerlingen gelden de reguliere leerdoelen. De lesprogramma’s zijn volledig afgestemd met het reguliere onderwijs en we werken nauw samen met reguliere scholen in de buurt. Voor diploma’s en certificaten gelden dezelfde eisen als bij het regulier voortgezet onderwijs.

Meedoen aan de maatschappij

Gelijkwaardige deelname aan de maatschappij is ons doel. Onze school is stevig verankerd in de omringende leefomgeving. Wij horen erbij! De leerlingen doen brede ervaring op binnen verschillende maatschappelijke groepen. De samenwerking tussen de school en het dovenclubhuis in de stad Groningen is bijvoorbeeld heel sterk. In deze vlogs laten we je nog beter zien hoe het is om bij ons onderwijs te volgen en te wonen.

Wonen in de buurt van de school

Aan de rand van de stad Groningen zijn gezinswoningen ingericht voor leerlingen die ver weg wonen. Zij wonen hier onder begeleiding en leren hoe je zelfstandig kunt wonen. In de woongroepen kun je je eigen plek vinden en ontwikkel je je eigen kracht. Je woont en leeft met jongeren waar je veel overeenkomsten mee hebt, maar ook heel wat verschillen. Je fietst in tien minuten naar school.

Voor verblijf in een woongroep wordt geen ouderlijk bijdrage gevraagd; wel is een indicatie nodig. Neem voor meer informatie contact op met Kentalis.

Ambulante begeleiding

We begeleiden ook slechthorende en dove kinderen of kinderen met een taalontwikkelingsstoornis die naar een reguliere school gaan. Dit noemen we ambulante begeleiding. Onze leerkrachten, docenten of logopedisten bezoeken je kind op school en geven advies en trainingen aan de leerkracht of docent van je kind. Het doel is dat je kind zich prettig voelt in de klas en de lessen goed kan volgen.

Voor speciaal onderwijs of ambulante begeleiding heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Voor vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.