Kentalis Kerkrade

Voor kinderen tot 5 jaar met communicatiemoeilijkheden door een taalontwikkelingsstoornis (TOS), bieden we vroegbehandeling. We helpen je peuter of kleuter spelenderwijs zijn mogelijkheden op het gebied van communicatie te ontdekken, ontwikkelen en gebruiken.

Leliestraat 31
6466 XN
Kerkrade
045 563 23 40