Kentalis Lelystad

Heeft je peuter of kleuter (vermoedelijk) een taalontwikkelingsstoornis (TOS)? In Lelystad bieden we vroegbehandeling voor deze kinderen. We werken aan de taal- en spraakontwikkeling, beantwoorden je vragen en leren je hoe je je kind aanmoedigt om thuis meer te praten. Op deze locatie werken we samen met SBO Het Springtij, Kinderopvang Walcheren en Jeugd- & Opvoedhulp Juvent.

Vroegbehandeling voor peuters & kleuters met TOS

Samen kijken we wat je kind nodig heeft om beter te leren communiceren. Communiceren wordt weer leuk! Als ouder heb je een belangrijke rol bij het stimuleren van de taalontwikkeling. Ook krijgt je kind individuele logopedische behandeling en bekijken we of behandeling in een groep nodig is. Lees meer over vroegbehandeling voor peuters en kleuters met TOS.

Voorstraat 602
8226 KZ
Lelystad