Kentalis Martinus van Beekschool Oss

Op de Martinus van Beekschool in Oss bieden we speciaal onderwijs aan kinderen van vier tot en met twaalf jaar aan met slechthorendheid, ernstige spraak-/taalmoeilijkheden (TOS) soms in combinatie met een vorm van autisme.

Troelstrastraat 13
5344GK
Oss
024 359 18 77