Kentalis Martinus van Beek Oss

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend zijn, volgen bij Kentalis Martinus van Beek in Oss speciaal onderwijs (cluster 2). We vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan en hebben veel aandacht voor de taal- en spraakontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Speciaal onderwijs voor kinderen met TOS of slechthorendheid

De leerlingen zijn tussen de vier en twaalf jaar en hebben een taalontwikkelingsstoornis of zijn slechthorend. Alle leerlingen hebben extra ondersteuning nodig op het gebied van communicatie.

Onderdompelen in taal

Leren communiceren is een erg belangrijk thema op school. De kinderen worden als het ware ‘ondergedompeld’ in taal en krijgen extra les in taal, lezen en rekenen. Ook bij andere vakken, zoals wereldoriëntatie en kunstzinnige oriëntatie, oefenen ze deze belangrijke basisvaardigheden. Taal staat centraal in alle lessen. De leerkracht communiceert met woorden, maar ook met gebaren (Nederlands ondersteund met Gebaren) en pictogrammen. Door de lesstof visueel te maken, kunnen leerlingen de les beter volgen.

Het onderwijsprogramma

Je kind krijgt extra ondersteuning bij de vakken en vaardigheden die hij of zij lastig vindt, maar we kijken vooral zijn of haar talenten en mogelijkheden. Zo krijgt hij of zij meer zelfvertrouwen en werken we aan een mooie toekomst. Je kind volgt het normale basisschoolprogramma, eventueel in een aangepast tempo. We besteden verder aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, psycho-educatie, relaties en seksualiteit en bewegingsonderwijs.

Een school voor iedereen

Kentalis Martinus van Beek Oss is een school voor ‘neutraal bijzonder onderwijs’. Dit betekent dat we rekening houden met de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van je kind. Iedere leerling is welkom bij ons.

De overstap naar een reguliere school

Regelmatig maken leerlingen de overstap naar een reguliere school. Vaak is het mogelijk om leerlingen te blijven ondersteunen op de nieuwe school. Dit noemen we ambulante begeleiding. Een leerkracht of logopedist van Kentalis bezoekt en begeleidt je kind op de reguliere school en geeft voorlichting over TOS of slechthorendheid aan zijn of haar leerkrachten. Het doel is dat je kind op de reguliere school begrepen wordt en de lessen goed kan volgen. We bereiden je kind natuurlijk ook goed voor op de overstap.

Is je kind slechthorend?

Slechthorende kinderen zijn van harte welkom op onze school. Als je je nog aan het oriënteren bent, raden we je aan ook Kentalis de TaalSter in Nijmegen en Groesbeek te bezoeken. Alle klassen en gymlokalen hebben geluidsveldversterking en zijn akoestisch aangepast. Ook heeft deze school in Nijmegen en Groesbeek meer slechthorende leerlingen.

Meer informatie of aanmelden?

Voor speciaal onderwijs of ambulante begeleiding op de reguliere school heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.