Kentalis Schagen

Voor kinderen en jongeren die moeite hebben met praten of het begrijpen van taal, bieden wij behandeling.

Behandeling voor kinderen & jongeren met TOS

Kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben soms extra ondersteuning nodig. Daarom bieden wij onder andere groepsbehandeling en individuele behandeling. We werken bijvoorbeeld aan de sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen van je kind.

Lees meer over behandeling voor kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Hoep 28
1741 MC
Schagen
0800 53 68 25 47