TOS & behandeling

Ons zorgaanbod voor kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en hun naasten is breed. We werken samen aan de taal- en spraakontwikkeling én het zelfvertrouwen van je kind. Het doel is dat communiceren weer leuk wordt. We zijn er voor je kind, maar ook voor jou en je gezin.

Vroegbehandeling voor peuters en kleuters

Het is belangrijk dat we kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) zo snel mogelijk helpen en de taal- en spraakontwikkeling stimuleren. De taal- en spraakontwikkeling is namelijk het sterkst tot ongeveer het zevende levensjaar. Daarom bieden we speciale behandeling voor peuters en kleuters met TOS. Je kind leert op een speelse manier nieuwe woorden, gebaren en vaardigheden. De medewerkers weten alles van TOS en hebben veel aandacht voor je kind.

Behandeling voor kinderen en jongeren

Is je kind of tiener bijvoorbeeld erg onzeker door zijn of haar taalontwikkelingsstoornis? Dan kunnen wij je kind helpen. We bieden onder andere naschoolse groepsbehandeling en individuele behandeling voor kinderen en jongeren met TOS. We werken onder andere aan de communicatie en het zelfvertrouwen van je kind.

vroegbehandeling kind TOS

De belangrijke rol van ouders

We betrekken ouders actief bij de behandeling. Ouders kennen hun kind immers het beste. We luisteren goed naar je zorgen en ervaringen en wisselen tijdens de behandeling informatie uit. Dat doen we bijvoorbeeld met een digitaal schriftje waarin we met elkaar uitwisselen wat er thuis of in de groep is geoefend en geleerd. Zo weten we precies waar we mee verder kunnen. Dit maakt de behandeling extra effectief.

Je leert ook hoe je je kind in dagelijkse situaties kunt ondersteunen en krijgt veel informatie over TOS. Aan het begin van de behandeling volg je een online-cursus over TOS en je krijgt een uitnodiging voor ouderbijeenkomsten. Tijdens de behandeling is er ook veel ruimte om vragen te stellen.

Lees hoe je je kind kunt aanmelden voor onze zorg. We zijn er ook voor jou en je gezin.