Kentalis Taaltrein Urk

Heeft je peuter of kleuter (vermoedelijk) een taalontwikkelingsstoornis (TOS)? Bij de Taaltrein op Urk bieden we vroegbehandeling voor deze kinderen. We werken aan de taal- en spraakontwikkeling, beantwoorden je vragen en leren je hoe je je kind aanmoedigt om thuis meer te praten.

Vroegbehandeling voor peuters & kleuters met TOS

Samen kijken we wat je kind nodig heeft om beter te leren communiceren. Communiceren wordt weer leuk! Als ouder heb je een belangrijke rol bij het stimuleren van de taalontwikkeling. Ook krijgt je kind individuele logopedische behandeling en bekijken we of behandeling in een groep nodig is. Lees meer over vroegbehandeling voor peuters en kleuters met TOS.

Slenk 1c
8321 LD
Urk
050 533 19 60