Kentalis Taaltrein Urk

De Taaltrein van Kentalis is een peutergroep voor kinderen en hun ouders. Wanneer je kind moeite heeft met praten of taal kan hij/zij terecht bij de Taaltrein. Het doel van deze peutergroep is het op gang brengen en het verbeteren van de communicatie. Ook dove en slechthorende kinderen kunnen bij ons terecht.

Slenk 1c
8321LD
Urk
050 533 19 60