Kentalis Tine Marcusschool Groningen

De Tine Marcusschool in Groningen is een school voor speciaal onderwijs. Er wordt onderwijs gegeven aan leerlingen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden (TOS) en slechthorende leerlingen.

Jaltadaheerd 163
9737HK
Groningen
050 547 08 88