Tine Marcusschool Groningen & Assen

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) volgen bij de Kentalis Tine Marcusschool in Groningen speciaal onderwijs (cluster 2). We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school en zich goed kan ontwikkelen. We hebben ook een locatie in Assen.

Voor kinderen met TOS

Onze leerlingen zijn tussen de vier en twaalf jaar en hebben een taalontwikkelingsstoornis. Ze hebben hierdoor voornamelijk veel moeite met praten en het leren en begrijpen van taal. Bij sommige leerlingen is er ook sprake van bijkomende problematiek.

Ons onderwijs

We kijken naar de talenten en mogelijkheden van je kind en werken samen aan zijn of haar doelen. Onze leerlingen krijgen onder andere les in: de Nederlandse taal, lezen, schrijven, rekenen, kunst en cultuur, wereldoriĆ«ntatie, digitale geletterdheid en bewegen. We hebben ook veel aandacht voor de sociaal-emotionele, zintuiglijke en motorische ontwikkeling van je kind. We communiceren niet alleen met woorden, maar ook met gebaren, beeldmateriaal en pictogrammen. Samen bekijken we wat bij jouw kind past. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze logopedist en eventueel de fysiotherapeut, speltherapeut, maatschappelijk werker, vakleerkracht beweging/muziek en andere specialisten. 

School voor iedereen

De Tine Marcusschool in Groningen is een school voor neutraal bijzonder onderwijs. Dit betekent dat ieder kind welkom is op onze school. We houden rekening met de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van iedere leerling.

Ambulante begeleiding

We begeleiden kinderen die naar een reguliere basisschool of middelbare school gaan en een taalontwikkelingsstoornis hebben. Dit noemen we ambulante begeleiding. Onze leerkrachten of logopedisten bezoeken je kind op school en geven advies en trainingen aan de leerkrachten van je kind. Het doel is dat je kind zich prettig voelt in de klas en de lessen goed kan volgen.

Meer informatie?

Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Voor speciaal onderwijs of ambulante begeleiding op de reguliere school heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Voor vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.

Kentalis Tine Marcusschool Assen (nevenlocatie)

Schoolstraat 35
9408 MB Assen
Telefoonnummer groep 1/2: 0592-530025
Telefoonnummer groep 3/4: 0529-530026

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2023-2024 verwijzen we dove en slechthorende leerlingen door naar de dichtstbijzijnde school voor dove en slechthorende leerlingen.