Kentalis Utrecht Orinocodreef

Kinderen en jongeren die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, worstelen vaak met sociaal-emotionele problemen. Als je kind vastloopt, bijvoorbeeld in het contact met anderen, is het tijd om hulp te zoeken. Bij deze locatie in Utrecht (Overvecht) kan je kind terecht voor intensieve groepsbehandeling. We werken onder andere aan de communicatieve en sociale vaardigheden en aan het zelfvertrouwen van je kind. De behandeling vindt plaats na schooltijd.

Orinocodreef 21
3563ST
Utrecht
030 275 33 30