Kentalis Utrecht Rotsoord

Kinderen en jongeren die slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, worstelen vaak met sociaal-emotionele problemen. Als je kind vastloopt, bijvoorbeeld in het contact met anderen, is het goed om hier aan te werken. Bij deze locatie in Utrecht kan je kind terecht voor intensieve groepsbehandeling. We werken onder andere aan de communicatieve en sociale vaardigheden en aan het zelfvertrouwen van je kind. De behandeling vindt plaats na schooltijd.

Rotsoord 36
3523CL
Utrecht
030 275 33 33