Kentalis Utrecht Rotsoord

Kinderen en jongeren die door hun slechthorendheid of taalontwikkelingsstoornis (TOS) sociaal-emotionele problemen hebben, kunnen bij deze locatie in Utrecht (Rotsoord) terecht voor intensieve groepsbehandeling. Ze werken in een kleine groep aan hun zelfvertrouwen, weerbaarheid en sociale vaardigheden. Leren omgaan met je slechthorendheid of TOS is ook een belangrijk thema. De groepsbehandeling vindt plaats na schooltijd.

Rotsoord 36
3523CL
Utrecht
030 275 33 30