Mediumsetting Corderius College Amersfoort

Door de samenwerking met het Corderius College is het mogelijk om inclusiever voortgezet onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Amersfoort en omgeving.

Mediumsetting

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met het Corderius College hebben we zo'n samenwerking.

Lambert Heijnricsstraat 23
3817ER
Amersfoort
033 247 30 60