Mediumsetting De Atlas Renkum

Door de samenwerking met De Atlas is het mogelijk om inclusiever onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Renkum en omgeving.

Mediumsetting

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met De Atlas hebben we zo'n samenwerking.

Hogenkampseweg 43
6871 JK
Renkum