Mediumsetting De Bolder Drachten

Door de samenwerking met De Bolder is het mogelijk om inclusiever onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Drachten en omgeving.

Mediumsetting

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met De Bolder hebben we zo'n samenwerking.

De Frisia 152
9207 CZ
Drachten