Mediumsetting De Bolster Sint-Michielsgestel

Kentalis Talent in Vught werkt samen met De Bolster in Sint-Michielsgestel. Door deze samenwerking is het mogelijk om Inclusiever onderwijs te bieden aan dove en slechthorende leerlingen in Sint-Michielsgestel en omgeving.

Mediumsetting

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met De Bolster in Sint-Michielsgestel hebben we zo'n samenwerking.

Ericastraat 33
5271KL
Sint-Michielsgestel
073 553 02 72