Mediumsetting De Kaardebol Culemborg

Door de samenwerking met De Kaardebol is het mogelijk om inclusiever onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Culemborg en omgeving.

Mediumsetting

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met De Kaardebol hebben we zo'n samenwerking.

Poelslaan 2a
4102 KN
Culemborg