Mediumsetting De Klumpert Nijmegen

Door de samenwerking met De Klumpert is het mogelijk om inclusiever onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Nijmegen en omgeving.

Mediumsetting

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met De Klumpert hebben we zo'n samenwerking.

Zijpendaalstraat 1
6535 PS
Nijmegen