Mediumsetting De Werf Arnhem

Door de samenwerking met De Werf is het mogelijk om inclusiever onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Arnhem en omgeving.

Mediumsetting

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met De Werf hebben we zo'n samenwerking.

Laan van Presikhaaf 7 6826 HA Arnhem
6826 HA
Arnhem