Mediumsetting Het Kompas Kesteren

Door de samenwerking met Het Kompas is het mogelijk om inclusiever onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Kesteren en omgeving.

mediumsetting

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met Het Kompas hebben we zo'n samenwerking.

Joost van den Vondelstraat 1b
4041 XJ
Kesteren
0488 48 18 54