Mediumsetting Het Speleon Uden

Door de samenwerking met Het Speleon is het mogelijk om inclusiever onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Uden en omgeving.

Mediumsetting

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met Het Speleon hebben we zo'n samenwerking.

Klarinetstraat 4
5402BE
Uden
0413 33 23 37