Mediumsetting Johannes Postschool Sneek

Door de samenwerking met de Johannes Postschool is het mogelijk om inclusiever onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Sneek en omgeving.

Mediumsetting

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met de Johannes Postschool hebben we zo'n samenwerking.

Jancko Douwemastraat 35
8602BK
Sneek