Mediumsetting Mariaschool Ulft

Door de samenwerking met Mariaschool is het mogelijk om inclusiever onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Ulft en omgeving.

Mediumsetting

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met de Mariaschool hebben we zo'n samenwerking.

Neptunus 8
7071 VG
Ulft