Mediumsetting Metzo College Doetinchem

Door de samenwerking met het Metzo College is het mogelijk om inclusiever voortgezet onderwijs te bieden aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Doetinchem en omgeving.

Mediumsetting

Een vorm van inclusiever onderwijs is een mediumsetting. In verschillende steden werken we nauw samen met reguliere scholen. Door deze samenwerkingen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld TOS hebben, naar een reguliere school met extra begeleiding. Met Metzo College hebben we zo'n samenwerking.

Maria Montessoristraat 5
7008 CA
Doetinchem
0341 32 34 26